LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT JE EEN BESTELLING PLAATST.

BELANGRIJK: ALS JE BIJ ONS EEN BESTELLING PLAATST VOOR EEN GEPERSONALISEERD PRODUCT, HEB JE NIET HET RECHT OM VAN GEDACHTEN TE VERANDEREN. ZIE CLAUSULE 9.3 VOOR MEER INFORMATIE.

Wij raden je aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

 • DEZE VOORWAARDEN
  • Wat deze voorwaarden dekken. Dit zijn de voorwaarden waarop wij producten aan je leveren.

De "Website" is de website op , inclusief alle lokale websites en marketing die naar deze website verwijzen, zoals bijvoorbeeld .

"Producten" verwijst naar de producten die wij via de Website verkopen en die gepersonaliseerd zijn met de door jou geselecteerde content.

 • Waarom je ze moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je jouw bestelling aan ons doorgeeft, Deze voorwaarden vertellen je wie wij zijn, hoe wij producten aan je leveren, hoe jij en wij het contract van onze levering van producten aan je kunnen wijzigen of beëindigen, wat je moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als je denkt dat er een fout staat in deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens om dit te bespreken.
 • INFORMATIE OVER ONS EN HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN
  • Wie we zijn. Wij zijn Innovinity Ltd, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 12856774 en onze statutaire zetel is 69 Gazelle Road Weston-Super-Mare, BS24 9ES. Ons btw-nummer is 362643300.
  • Zo kun je contact met ons opnemen. Je kunt contact met ons opnemen door te bellen met onze klantenservice op het contactnummer onderaan op de website of door een e-mail te sturen naar: BetterTogether@cocacola.eu.
  • Hoe wij contact met jou kunnen opnemen. Als wij contact met je moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat je bij je bestelling hebt opgegeven. De koerier kan je contactinformatie gebruiken om het leveringsadres te vinden of om de status van je levering door te geven.
  • "Schriftelijk" omvat ook e-mails. Wanneer wij in deze voorwaarden de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit ook e-mails.
 • ONS CONTRACT MET JOU
  • Wat gebeurt er als je een bestelling plaatst. Kort nadat je een bestelling bij ons hebt geplaatst, sturen wij je een orderbevestiging. De orderbevestiging is louter informatief en houdt geen acceptatie van je bestelling in.
  • Zo zullen wij je bestelling accepteren. Onze acceptatie van je bestelling vindt plaats op het moment dat wij je een e-mail sturen ter bevestiging van je bestelling, op dat moment komt er een overeenkomst tussen jou en ons tot stand.
  • Als we je bestelling niet kunnen accepteren. Indien wij je bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en het product niet in rekening brengen. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, door onverwachte beperkingen van onze middelen waarop wij redelijkerwijs niet konden anticiperen, omdat wij een fout hebben geconstateerd in de prijs of de beschrijving van het product, of omdat wij niet in staat zijn een opgegeven leveringstermijn na te komen.
  • Wij behouden ons tevens het recht voor om je bestelling te weigeren en je account op te schorten indien de inhoud van de bestelling in strijd is met deze voorwaarden.
  • Je ordernummer. Wij kennen een ordernummer toe aan je bestelling dat je krijgt als wij je bestelling accepteren. Het is handig als je ons het bestelnummer doorgeeft wanneer je contact met ons opneemt over je bestelling.
 • ONZE PRODUCTEN
  • De producten kunnen enigszins afwijken van de foto's. De afbeeldingen van de producten op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij proberen de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren door jouw apparaat de kleuren van de producten nauwkeurig weergeeft. Je product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.
  • De productverpakking kan variëren. De verpakking van het product kan verschillen van de verpakking die wordt getoond op de afbeeldingen op de Website.

Zorg ervoor dat je content juist is. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle content die naar de Website wordt geüpload voor opname in het product, juist en correct is en voldoet aan het beleid inzake de Gebruiksvoorwaarden van de Website, die je kunt vinden op Error! Hyperlink reference not valid.. Wij zullen overgaan tot het voltooien van je aankoop en het gebruik van de content die je hebt verstrekt (afhankelijk van de naleving van eventuele bijzondere vereisten en/of beperkingen met betrekking tot de content die wij zullen gebruiken, zoals uiteengezet in het beleid inzake de Gebruiksvoorwaarden). Controleer de content die je opgeeft voor de personalisatie van je product zorgvuldig, let vooral op spel- en grammaticale fouten, voordat je je bestelling bij ons plaatst.


WIE KAN BIJ ONS KOPEN

Het Platform is bedoeld voor een publiek van ten minste [16] jaar oud, met dien verstande dat een ouderlijke toestemming nodig is voor minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van toestemming van de ouders te vragen. Leeftijdsbeperkingen zullen, indien van toepassing, duidelijk worden vermeld op het Platform en je kunt worden gevraagd je leeftijd te bevestigen alvorens je verder kunt gaan.

 

Om een bestelling bij ons te kunnen plaatsen, dien je een online-account bij ons te maken (Coca-Cola Account). Wanneer je je registreert voor een account, moet je je echte naam en een geldig e-mailadres opgeven. Dit om naleving van deze Voorwaarden te verzekeren en zodat ons Klantenserviceteam een identiteitscontrole kan uitvoeren als je contact met ons opneemt over je bestelling. Een geldig e-mailadres is ook vereist voor het ontvangen van alle andere mededelingen die in deze Voorwaarden worden vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen verifiëren van je identiteit of het niet kunnen helpen bij vragen als je een valse naam of een vals e-mailadres hebt gebruikt. 

Je plaatst een bestelling op het Platform door op de knop Afrekenen te drukken tijdens het afrekenproces. Door je bestelling te bevestigen, ga je akkoord met de aankoop van het product dat je hebt gekozen en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.


 • PRIJS EN BETALING
  • Waar kan ik de prijs van het product vinden? De prijs van het product is de prijs zoals vermeld op de Website. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan jou geadviseerde product juist is. Zie echter Clausule 2 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat je bestelt.
  • Wat gebeurt er als de prijs verkeerd is. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Als de juiste prijs van het product op de besteldatum anders is dan de prijs die je is meegedeeld, kunnen wij contact met je opnemen voor instructies voordat wij je bestelling accepteren. Als wij je bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door jou als een prijsfout had kunnen worden herkend, kunnen wij het contract beëindigen, je alle bedragen terugbetalen die je hebt betaald en de terugzending van alle aan jou geleverde producten eisen.
  • Wanneer je moet betalen en hoe je moet betalen. Alle betalingen dienen via de Website te worden verricht via onze externe betalingsprovider, Stripe Pay. Je moet de producten volledig betalen voordat wij ze versturen.
  • Wat je moet doen als je denkt dat een factuur niet klopt. Als je denkt dat een factuur niet klopt, neem dan onmiddellijk contact met ons op om dit ons te laten weten.
 • JE HEBT HET RECHT OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN
  • Als je een wijziging wilt aanbrengen aan het product dat je hebt besteld, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij zullen je laten weten of de wijziging mogelijk is. Indien mogelijk zullen wij je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het moment van levering of iets anders dat nodig is door jouw gevraagde wijziging en je vragen te bevestigen of je de wijziging wenst door te voeren. Indien wij de wijziging niet kunnen doorvoeren of de gevolgen van het aanbrengen van de wijziging voor jou niet acceptabel zijn, kun je het contract beëindigen zoals bepaald in Clausule 9.
 • WIJ HEBBEN HET RECHT OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN
  • Kleine wijzigingen aan de producten. We kunnen het product wijzigen:
   • om veranderingen in relevante wetten en voorschriften door te voeren;
   • om kleine wijzigingen in de producten aan te brengen zoals vereist door onze derde leveranciers en/of commerciële partners; of
   • om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren.
  • Aanzienlijke wijzigingen in de producten. Wij kunnen belangrijke wijzigingen aanbrengen aan het product, als wij dat doen zullen wij je echter op de hoogte brengen. Je kunt dan contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat jij of iemand die door jou is aangewezen het product in ontvangst neemt en een terugbetaling vragen voor alle betaalde, maar niet ontvangen producten.
  • Wijzigingen in deze voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen, als we dat doen zullen wij je op de hoogte brengen. Je kunt dan contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling vragen voor alle betaalde, maar niet ontvangen producten.
 • LEVERING VAN DE PRODUCTEN
  • Bezorgkosten. De leveringskosten worden vermeld op de Website en op je besteloverzicht voordat je de bestelling ter verwerking aan ons voorlegt.
  • Wanneer we de producten leveren. Tijdens het bestelproces laten wij je weten wanneer wij de producten bij je zullen afleveren. Wij leveren de producten op de aangegeven datum als je hebt betaald voor een leveringsmethode met een specifieke leveringssnelheid (bv. spoedlevering) of binnen de geschatte leveringstermijn die op de Website is aangegeven als een specifieke datum niet mogelijk is (bv. standaardlevering). Let op: de geschatte leveringstijden zijn slechts schattingen.

De producten worden geleverd door Deutsche Post / DHL (of een andere derde vervoerder van tijd tot tijd).

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als de levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om je hiervan op de hoogte te stellen en zullen wij stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen ten gevolge van de gebeurtenis. Je kunt contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten die je hebt betaald, maar niet hebt ontvangen binnen 30 dagen nadat je de bestelling bij ons hebt geplaatst.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door aankopen die niet voldoen aan onze moderatierichtlijnen. Elke aankoop wordt onderworpen aan een handmatige moderatie.
 • Als er niemand op het afleveradres aanwezig is wanneer het product wordt afgeleverd. Als er niemand aanwezig is op het afleveradres dat je ons hebt meegedeeld voor de levering van het product en de producten niet kunnen worden afgeleverd, dan laten wij een briefje achter met informatie over hoe je een nieuwe datum kunt afspreken voor de levering of waar je de producten kunt ophalen in een plaatselijk depot.
 • Als de ontvanger geen nieuwe levering afspreekt. Indien, na een mislukte bezorging, de beoogde ontvanger van het product de levering niet opnieuw afspreekt of afhaalt bij een afleverdepot, zullen wij (of onze aangestelde leveringsdienst) contact met je opnemen voor verdere instructies en kunnen wij je de opslagkosten en eventuele verdere leveringskosten doorberekenen. Indien wij, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met je op te nemen of het bezorgen of ophalen af te spreken, dan kunnen wij het contract beëindigen en is Clausule 1 van toepassing.
 • Wanneer je verantwoordelijk bent voor de producten. De producten vallen onder jouw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product hebben afgeleverd op het adres dat je hebt opgegeven.
 • Wanneer je de producten bezit. Jij bent eigenaar van een product zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.
 • Wat gebeurt er als je ons niet de vereiste informatie geeft? Wij kunnen bepaalde informatie van je nodig hebben om de producten aan je te kunnen leveren; bijvoorbeeld je naam en adres. Wij kunnen echter schriftelijk contact met je opnemen om deze informatie op te vragen als deze ontbreekt in de informatie die je bij de bestelling hebt verstrekt. Indien je ons deze informatie niet verstrekt binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben gevraagd, of indien je ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij het contract beëindigen en een redelijk bedrag extra in rekening brengen ter compensatie van het extra werk dat als gevolg hiervan nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat je ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben gevraagd de benodigde informatie hebt gegeven.
 • Redenen waarom wij de levering van producten aan jou kunnen opschorten. Het kan zijn dat we de levering van een product moeten opschorten door:
  • technische problemen of het doorvoeren van kleine technische wijzigingen;
  • updaten van het product om veranderingen in relevante wetten en voorschriften door te voeren;
  • wijzigingen in het product aan te brengen zoals door jou gevraagd of door ons aan jou meegedeeld (zie Clausule 1 en Clausule 7).
 • Jouw rechten als wij de levering van een product opschorten. Wij zullen contact met je opnemen om je te laten weten dat wij de levering van een product opschorten. Je kunt contact met ons opnemen om het contract voor een product te beëindigen als wij het opschorten, of als wij je laten weten dat we het gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan 14 dagen.
 • JOUW RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN
  • Wanneer jij je contract met ons kunt beëindigen. Jouw rechten wanneer je het contract beëindigt, hangen af van wat je hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren en wanneer je besluit het contract te beëindigen:
   • Als wat je hebt gekocht gebrekkig is of verkeerd is omschreven, heb je mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of je geld terug te krijgen), zie Clausule 1; of
   • Als je het contract wilt beëindigen vanwege iets wat wij hebben gedaan of jou hebben verteld wat wij gaan doen, zie Clausule 2.
  • Het contract beëindigen omwille van iets dat we gedaan hebben of gaan doen. Als je een contract beëindigt om een reden die in de onderstaande Clausules 2.1 tot 9.2.4 wordt uiteengezet, zal het contract onmiddellijk worden beëindigd en zullen wij je het volledige bedrag terugbetalen voor alle producten die niet zijn geleverd. De redenen zijn:
   • wij hebben je geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat je hebt besteld en je wenst niet verder te gaan;
   • het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd ten gevolge van gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;
   • wij hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort of je ervan in kennis gesteld dat wij de levering om technische redenen zullen opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan 14 dagen; of
   • je hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan.
  • Je hebt niet het recht om van gedachten te veranderen en een Product te retourneren binnen de 14 dagen bedenktijd voor gepersonaliseerde producten.
   • Volgens de Consumer Contracts Regulations 2013 heb je voor de meeste online gekochte producten het wettelijke recht om binnen 14 dagen (de "bedenktijd") na de dag waarop jij (of iemand die je hebt aangewezen) de producten hebt ontvangen, van gedachten te veranderen en je geld terug te vragen. Het recht om van gedachten te veranderen en een product binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te sturen is echter niet van toepassing op goederen die gepersonaliseerd zijn.
   • Aangezien wij alleen producten verkopen die zijn gepersonaliseerd, heb je daarom niet het recht om van gedachten te veranderen en een product te retourneren binnen de bedenktijd van 14 dagen volgens de Consumer Contracts Regulations voor aankopen die je bij ons doet. Neem dit zorgvuldig in overweging en zorg ervoor dat de personalisatie correct en nauwkeurig is voordat je de bestelling bevestigt.
  • ZO BEËINDIG JE HET CONTRACT MET ONS
   • Laat ons weten dat je het contract wilt beëindigen. Je kunt het contract bij ons beëindigen door één van de volgende dingen te doen:
    • telefonisch of per e-mail. Bel de klantenservice op de lokale telefoonnummers die op de website staan of stuur een e-mail naar personalize@innovinity.com. Vermeld het bestelnummer, wat je hebt gekocht, wanneer je het hebt besteld of ontvangen en je naam en adres.
    • Per post. Schrijf ons op Innovinity, PO Box 1182, BS26 2WP, VK met vermelding van het bestelnummer, wat je hebt gekocht, wanneer je het hebt besteld of ontvangen en je naam en adres.
   • Retourneren van producten na beëindiging van het contract. Als je de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat de producten aan jou zijn verzonden of nadat jij of iemand die je hebt aangewezen ze heeft ontvangen, moet je ze aan ons terugsturen. Je dient de producten per post te retourneren en op te sturen naar Innovinity, PO Box 1182, BS26 2WP, VK. Bel de klantenservice op of stuur een e-mail naar personalize@innovinity.com om een retourzending aan te vragen.  Gelieve geen producten terug te sturen, tenzij een terugzending door ons is goedgekeurd. Als je niet op voorhand toestemming hebt voor een retourzending, kan dit problemen opleveren met de verwerking van je retourzending en/of terugbetaling.
   • Wanneer wij de kosten van de retourzending betalen. Wij betalen OF vergoeden u de kosten van de retourzending:
    • als de producten gebreken vertonen of onjuist zijn omschreven; of
    • als je het contract beëindigt omdat wij je op de hoogte hebben gesteld van een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijsstelling of beschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle of omdat je een wettelijk recht hebt om dit te doen als gevolg van iets wat wij verkeerd hebben gedaan.
   • Hoe wij je zullen terugbetalen. Wij betalen je de prijs terug die je voor de producten hebt betaald, inclusief leveringskosten, via de methode die je voor de betaling hebt gebruikt.
  • ONS RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN
   • Wij kunnen het contract beëindigen als jij het verbreekt. Wij kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door je te schrijven als:
    • je ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren, bijvoorbeeld je naam en adres voor de levering; of
    • je ons niet binnen een redelijke termijn toestaat de producten bij je te leveren of als je ze niet ophaalt bij onze aangewezen bezorgdienst.
   • ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT
    • Zo breng je ons op de hoogte van problemen. Als je vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op. Je kunt ons schrijven op personalize@innovinity.com.
    • Jouw wettelijke rechten. Wij zijn wettelijk verplicht producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Niets in deze voorwaarden zal jouw wettelijke rechten beïnvloeden.
    • Jouw verplichting om geweigerde producten te retourneren. Indien je gebruik wenst te maken van je wettelijke rechten om defecte of verkeerd omschreven producten te weigeren, dien je deze per post aan ons terug te zenden. Wij betalen OF vergoeden de portokosten. Stuur ons een e-mail op personalize@innovinity.com met betrekking tot je verzoek om retourzending. Gelieve geen producten terug te sturen, tenzij een terugzending door ons is goedgekeurd. Als je niet op voorhand toestemming hebt voor een retourzending, kan dit problemen opleveren met de verwerking van je retourzending en/of terugbetaling.
   • ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR JOU GELEDEN VERLIES OF SCHADE
    • Wij zijn aansprakelijk voor door ons veroorzaakte voorzienbare verliezen en schade. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die je lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van dit contract of van ons verzuim om gepaste zorg en vakkundigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als jij en wij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als je het tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.
    • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens jou niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of voor schending van je wettelijke rechten met betrekking tot defecte, gebrekkige of verkeerd omschreven producten.
    • Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten alleen aan consumenten voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als je de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van inkomsten, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.
   • ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN
    • Niemand anders heeft rechten onder dit contract. Dit contract is tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om één van de bepalingen ervan af te dwingen.
    • Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht. Elk van de Clausules van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze Clausules onwettig is, blijven de overige Clausules onverminderd van kracht.
    • Zelfs als we wachten met het afdwingen van dit contract, kunnen we het later toch afdwingen. Als wij er niet onmiddellijk op aandringen dat je iets doet wat jij volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen jou met betrekking tot je schending van dit contract, betekent dat niet dat je die dingen niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden op een later tijdstip stappen tegen jou te nemen.
    • Zo zullen wij je persoonlijke informatie gebruiken. Wij zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet op coke.com/personalize
    • Welke wetten zijn van toepassing op dit contract en waar kun je gerechtelijke stappen ondernemen. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en je kunt een rechtszaak met betrekking tot de producten aanspannen bij de rechtbanken van Engeland en Wales. Dit doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten.
    • Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) is een procedure waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil onderzoekt en probeert op te lossen, zonder tussenkomst van een rechter. Wij hopen dat wij je bezorgdheid of klachten in eerste instantie kunnen wegnemen, maar in het zeldzame geval dat dit niet het geval is, kun je contact opnemen met een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting. Als dit het geval is, neem dan contact met ons op en wij zullen je graag de gegevens van een ADR-aanbieder verstrekken.

Versie 2.0 – juni 2022