Word lid bij Coca-Cola

Gratis standaard verzending bij aankoop van 4 blikken of meer.

We verwerken momenteel een groot aantal bestellingen en de verzending kan vertraging oplopen.

Innovinity Ltd (wij  of  ons) is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer van hetbedrijf  12856774. Onze statutaire zetel is op 69 Gazelle Road, Weston-Super-Mare, BS24 9ES..

Onze contactgegevens zijn privacywatch@innovinity.com

 • Wat is het doel van dit document?
  • Wij zetten ons in voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die we verzamelen over gebruikers van onze website op cocacolanederland.nl/privacy-policy-statement (onze site)en hoe die informatie door ons zal worden verwerkt.
  • Deze privacyverklaring is van toepassing op: bezoekers van onze site die zich niet registreren, evenals degenen die dat wel doen; klanten die onze goederen en/of diensten bij ons kopen via onze site of anderszins; en alle individuele aannemers en dienstverleners die diensten verlenen aan ons bedrijf(u).
  • Coca-Cola is een Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de beslissing hoe we persoonlijke informatie over u bewaren en gebruiken, en om dit duidelijk aan u uit te leggen.
  • We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de bovenstaande gegevens.
  • Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen wat we met uw persoonlijke gegevens doen en welke rechten u hebt met betrekking tot onze activiteiten.
 • Wat zijn persoonsgegevens en onze rechtmatige basis voor verwerking
  • Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie met betrekking tot een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Er zijn speciale categorieën van gevoeligere persoonlijke informatie die een hoger beschermingsniveau vereisen (zie verder op punt 3.4, hieronder).
  • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat. Onze principiële basis voor verwerking is vastgelegd in onderstaande tabel. Sommige van onze redenen voor verwerking zullen echter overlappen en er kunnen verschillende redenen zijn die ons gebruik van uw persoonlijke gegevens rechtvaardigen.
  • We kunnen alleen vertrouwen op onze legitieme belangen (of die van een derde partij) om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als uw belangen en grondrechten deze belangen niet overschrijven. Wanneer we vertrouwen op legitieme belangen voor onze verwerking, hebben we hieronder het relevante belang uiteengezet.
  • Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hoewel we, als u een particulier bent, uw toestemming krijgen voordat we direct marketingcommunicatie van derden naar u sturen via e-mail of sms. U heeft het recht om op elk moment toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.
  • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.
  • Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
  • Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen door de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk niet in staat zijn om het contract uit te voeren dat we met u hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst die u bij ons hebt annuleren, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.
 • Gegevens die we over u verzamelen
  • Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
  • We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam, geboortedatum en geslacht.

Contactgegevens omvatten factuuradres, post- of bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.

Technische gegevens omvatten het IP-adres MAC-adres (Internet Protocol), Google Ad ID, Apple Ad ID, uw aanmeldings- en betrokkenheidsgegevens om datum en tijd van activiteit op te nemen op sitesaantal bezoeken, het type en de versie van de locatiegegevensbrowser, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Openbare profielgegevens voor sociale netwerken bevatten  naam, aliassen, foto's, vind-ik-leuks, locaties en door gebruikers gemaakte inhoud op sociale netwerken, zoals teksten, video's, symbolen, hashtags en opnames, informatie over uw hobby's en interesses.

Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

 • We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw technische gegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we geaggregeerde gegevens echter combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacybeleid zullen worden gebruikt.
 • Als onderdeel van onze gebruikelijke gang van zaken verzamelen we geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. We kunnen echter informatie verwerken:
  • met betrekking tot een gezondheidstoestand of handicap om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen te doen in het verlenen van onze diensten;
  • wanneer een rechtsvordering moet worden ingesteld, uitgeoefend of verdedigt;
  • wanneer u de informatie kennelijk openbaar hebt gemaakt; Of
  • anders met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
  • We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:
  • Directe interacties. U ons uw identiteits- en contactgegevens geven door formulieren in te vullen op de site of door met ons op de site of aan de klantenservice te corresponderen. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
   • gebruik maken van onze website;
   • een account aanmaken op onze website;
   • verzoek om marketing naar u toe te sturen;
   • deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête; Of
   • geef ons feedback, dien een klacht in of neem contact met ons op.
  • We verzamelen identiteits-, contactgegevens, profielgegevens van het openbare sociale netwerk en technische gegevens van onze Social Media-accounts.
  • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u interactie hebt met onze website of marketinge-mails opent, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, locatie, browseacties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. Zie sectie 10, hieronder, voor meer informatie.
 • Kinderen: De site is bedoeld voor personen van 16 jaar en ouder, onder voorbehoud van ouderlijke toestemming tot de leeftijd van 16 jaar. Wij vragen personen jonger dan 16 jaar geen persoonsgegevens te verstrekken via de Site.   Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een bewijs van ouderlijke toestemming aan te vragen om de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen mogelijk te maken
  • Derden of openbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder beschreven
   • Technische gegevens van de volgende partijen:
    • analyseproviders zoals Google die buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU zijn gevestigd;
   • Contactgegevens, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten zoals DHL in de EU.
  • Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Doel/activiteit

Type gegevens

Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het gerechtvaardigd belang

Reageren op uw verzoeken, vragen en opmerkingen

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanten te helpen en antwoorden te geven)

Uw bestelling verwerken en afleveren, waaronder:

a) Betalingen, vergoedingen en kosten beheren

(b) Het aan ons verschuldigde geld in- en terugvorderen

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

c) Financiële gegevens

d) Transactiegegevens

e) Marketing- en communicatiegegevens

a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om schulden terug te vorderen als gevolg van ons)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

 c) Marketing- en communicatiegegevens

a) Uitvoering van een contract met u

b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of een enquête in te vullen

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

c) Openbare profielgegevens van sociale media

d) Gebruiksgegevens

e) Marketing- en communicatiegegevens

a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) 

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

c) Technische gegevens

a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, ter voorkoming van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

c) Profielgegevens

d) Gebruiksgegevens

e) Marketing- en communicatiegegevens

f) Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)

Data analytics gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

a) Technische gegevens

 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn

a) Identiteitsgegevens

b) Contactgegevens

c) Technische gegevens

e) Openbare profielgegevens van sociale media

f) Marketing- en communicatiegegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten /diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

 • Geautomatiseerde besluitvorming
  • Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst.
  • We gebruiken de gebruikersnaamfunctie van Google om uw activiteiten op de site- en sociale mediaprofielen en gedeelde inhoud te analyseren.
  • Deze profilering heeft geen rechtsgevolgen voor u en heeft geen invloed op uw site-ervaring. Het gaat niet om het monitoren of monitoren van uw gedrag of handelen. Het stelt ons alleen in staat om de voorkeuren en gedragingen van sitegebruikers in het algemeen te kennen, en uit deze analyse, om de sites te verbeteren, evenals onze producten en diensten
 • Marketing

Wij streven ernaar om u te voorzien van keuzes met betrekking tot bepaalde persoonsgegevens gebruik, met name rond marketing en reclame.

 • Promotionele aanbiedingen van ons
  • We kunnen uw profielgegevens voor identiteits-, contact-, technische en openbare sociale media gebruiken om een beeld te vormen van wat u denkt te willen of nodig te hebben, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.
  • U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of producten bij ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.
 • Afmelden

U ons vragen om u op elk gewenst moment geen marketingberichten meer te sturen door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

 • Uw gegevens delen
  • Wij delen uw persoonlijke gegevens met externe contractanten en dienstverleners voor zover dat nodig is om uw bestelling te kunnen uitvoeren.
  • Wij delen uw gegevens als volgt met andere derden:
   • Coca-Cola Diensten
   • onze toezichthouders, professionele adviseurs, verzekeraar en accountants;
   • Amazon Web Services, dat magento e-commerce oplossing gebruikt voor deze website en de bijbehorende databases hosts;
   • Adobe met het oog op het personaliseren van advertenties die op websites van derden worden weergegeven;
   • Innovinity en haar leveranciers, die de verkoop van flessen en kasten op de site. Gegevens die aan Innovinity worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Innovinity die hier beschikbaar is.
   • CCA International, dat het consumer relations center voor de merken van The Coca-Cola Company in heel Europa exploiteert.
   • als we een bedrijf of activa verkopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan de potentiële koper van dergelijke activiteiten of activa;
   • betalingsdienstverleners wanneer u producten koopt via de website, zoals Stripe Pay;
   • als we daartoe wettelijk verplicht zijn; En
   • fraudebescherming en kredietrisicobeperking.
  • De hierboven genoemde categorieën van derden gebruiken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • We delen uw gegevens ook met externe serviceproviders die diensten leveren aan ons bedrijf, zoals onze websitehostserver, IT-ondersteuning en onderhoudsservice, cloudopslagprovider en e-mailuitwisselingsserver, bezorgdiensten en andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten leveren. Al onze externe dienstverleners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken.
  • Onze online en e-mail reclame service providers kunnen gebruik maken van embedded pixels ook wel bekend als "spion pixels," "web tags," "onzichtbare GIF's" of soortgelijke technologieën als onderdeel van de site om ons te helpen beheren onze online en e-mail reclamecampagnes, en om hun effectiviteit te verbeteren.  Als een cookie bijvoorbeeld door een serviceprovider op uw computer wordt geplaatst, kan de serviceprovider spionagepixels, webtags, onzichtbare GIF's of soortgelijke technologieën gebruiken om de cookie te herkennen tijdens uw bezoeken aan de Site en om erachter te komen welke van onze online advertenties u waarschijnlijk naar onze site zullen brengen, en de serviceprovider kan worden verplicht om die andere informatie met ons te delen voor ons om te gebruiken.  Houd er rekening mee dat we de andere informatie die onze dienstverleners ons hebben verstrekt, kunnen koppelen aan de persoonsgegevens over u die eerder door ons zijn verzameld.
 • Gegevensbeveiliging
  • We hebben ingevoerd:
   • Passende beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.
   • Procedures om een vermoedelijk inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken, en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Informatie overdragen buiten de EER

 • We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten (de "derde landen"), die geacht worden geen "adequaat beschermingsniveau" te garanderen op grond van artikel 45 van de AVG.
 • In dit geval zijn onze gegevensoverdrachten onderworpen aan standaardbepalingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld op grond van artikel 46, lid 2, van de AVG (klik hier om toegang te krijgen tot het besluit van de Europese Commissie over standaardcontractbepalingen voor overdrachten aan onderaannemers in derde landen).
 • Om relevante informatie te verkrijgen over eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen (inclusief de bijbehorende overdrachtsmechanismen), u contact opnemen met onze afgevaardigde gegevensbescherming op:
 • EU Data Protection Officer - Coca-Cola. Viale T. Edison 110/B - Sesto San Giovanni (MI), Italië en privacy@coca-cola.com
 • Als u buiten de EER bent gevestigd, kunnen we persoonlijke gegevens overdragen naar het correspondentieadres dat u ons verstrekt voor zover dat nodig is om uw bestelling te voltooien. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten veilig zijn. Door ons van buiten de EER te instrueren stemt u ermee in dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is voor ons om uw bestelling te voltooien.
 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
  • We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, ook met het oog op het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er uitzicht is op rechtszaken met betrekking tot onze relatie met u.
  • Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.
  • We bewaren basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende twee jaar nadat ze geen klanten meer zijn voor fiscale doeleinden en voor het doel van juridische claims.
  • In sommige gevallen u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie uw rechten hieronder voor meer informatie.
  • In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd zonder verdere kennisgeving aan u kunnen gebruiken.
 • Uw rechten
  • Je hebt de volgende rechten:
   • te horen wat we doen met uw persoonlijke gegevens. Dit doen we door u deze privacyverklaring te verstrekken;
   • om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben te corrigeren of bij te werken.
   • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • om een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben op te vragen;
   • om ons te vragen de informatie die we over u hebben te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze verder te verwerken;
   • om ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang en er iets is over uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond en waar er geen goede reden is voor ons om deze verder te verwerken;
   • om ons te vragen te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode gebruiken als u beweert dat deze onjuist is en we de positie of in beperkte andere omstandigheden willen verifiëren;
   • om ons te vragen uw persoonlijke gegevens in computerleesbaar formaat naar een andere organisatie te sturen;
   • om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's office als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens: u dit doen op https://ico.org.uk/concerns/. Neem direct contact met ons op als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens niet goed behandelen, zodat we kunnen proberen het probleem op te lossen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens verwijderen of ons gebruik ervan beperken, kunnen we onze diensten niet aan u leveren.
  • Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met privacy@coca-cola.com. Mogelijk moeten we specifieke informatie bij u opvragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot de informatie (of om een van uw andere rechten uit te oefenen).
 • Cookiebeleid
  • Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. We gebruiken cookies voor onze legitieme belangen, om ons te helpen u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website doorbladert en om onze site te verbeteren. U ons cookiesbeleid op onze site bekijken.

12             links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op deze links te klikken of deze verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Laatst bijgewerkt november 2020

Search engine powered by ElasticSuite