Word lid bij Coca-Cola

Gratis standaard verzending bij aankoop van 4 blikken of meer.

We verwerken momenteel een groot aantal bestellingen en de verzending kan vertraging oplopen.

PRIVACY BELEID

LAATST GEREVISEERD: 25 MEI 2018

 

 

I. Algemene privacyverklaring

 

The Coca‑Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen zijn bezorgd over privacykwesties en we willen graag dat u weet hoe wij gegevens die betrekking hebben op u als persoon (“persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken en verstrekken.

 

In het volgende privacybeleid (“het Privacybeleid”) wordt ons beleid uiteengezet betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens die we via onze website www.cocacolanederland.nl (“de website”) verzamelen.

 

NV Coca‑Cola Services, gevestigd Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (‘CCS’), is de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (hierna te noemen de “GDPR”’, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in relatie tot de website (hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’).

II. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Persoonsgegevens verwijst naar informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in de betekenis van de GDPR.)

 

1. Bezoeken aan de website

 

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u, of u nu een geregistreerde gebruiker van de website bent of niet:

 

• IP-adres

 

• informatie over uw apparaat (bv. schermgrootte)

 

• gebruikers-ID (sociaal) netwerk, indien van toepassing 

 

• locatie

 

• gebruik van de website (d.w.z. hoe u met onze website omgaat)

 

• openbare content die u mogelijk op sociale netwerken hebt geplaatst (bv. foto's, opmerkingen, namen) of content die u op onze sociale netwerken hebt geplaatst (bv. foto’s, opemerkingen, namen).

 

We maken gebruik van uw IP-adres en cookies om persoonsgegevens te verzamelen:

 

• IP-adres: Uw IP-adres (internetprotocoladres) is een uniek nummer dat door uw internetserviceprovider (ISP) automatisch aan uw computer is/wordt toegewezen. Elke keer dat u een bezoek brengt aan de website, wordt uw IP-adres automatisch gelogd en vastgelegd in de logbestanden van onze server, zodat we weten op welke tijd(en) u een bezoek aan de website hebt gebracht en welke individuele pagina('s) u hebt bezocht. De

 

• manier waarop uw IP-adres wordt verwerkt, is uitgelegd in ons cookiebeleid. Dit vindt u hier: https://www.cocacolanederland.nl/ons-bedrijf/cookie-beleid. Tenzij de verwerking van uw IP-adres strikt noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, of om u de services te leveren waar u om hebt gevraagd, kunt u het verwerken van uw IP-adres voor elk afzonderlijke doel in ons Preference Center id.coke.com weigeren of toestaan. Daarom hebben we placeholders toegevoegd, welke u kunt vervangen met de links naar het cookiebeleid en het Preference Center. 

 

• Cookies: De manier waarop uw via cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt, wordt uitgelegd in het cookiebeleid. Dit vindt u hier: https://www.cocacolanederland.nl/ons-bedrijf/cookie-beleid Tenzij de verwerking van uw via cookies verzamelde persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert of om u de services te leveren waar u om hebt gevraagd, kunt u onze cookies voor elk afzonderlijke doel in ons Preference Center via id.coke.com weigeren of toestaan.

 

U wordt doorgaans niet gevraagd om in te loggen of persoonsgegevens te verstrekken alvorens u toegang krijgt tot de website. Mogelijk kan u wel worden gevraagd in te loggen om toegang te krijgen tot bepaalde functies.

 

2. Speciale functies, opties en andere doeleinden

 

Naast de onder punt 1 gespecificeerde gegevens, worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt. Bovenstaande voor de hierna genoemde doeleinden:

 

• primaire persoonsgegevens (voornaam, achternaam, leeftijd)

 

• verzendadres

 

• Gebruik voor marketingcommunicatie (bv. of u deze opent of niet, op welke links u klikt) 

 

• e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord

 

• telefoonnummer

 

• betalingsgegevens (bv. creditcardnummer en vervaldatum creditcard)

 

• voedselvoorkeuren

 

• foto, informatie over belangrijke gebeurtenissen

 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

 

a. Reageren op uw verzoeken / administratieve interacties 

 

• Reageren op uw vragen en opmerkingen, en voldoen aan uw verzoeken

 

U kunt via de website contact met ons opnemen. Wanneer u ons via de website een bericht stuurt, gebruiken we uw persoonsgegevens om vragen, opmerkingen en/of klachten zo effectief mogelijk af te handelen. 

 

We sturen verzoeken of vragen doorgaans niet door naar externe partijen, tenzij uw bericht betrekking heeft op productgerelateerde klachten. Dan sturen we deze namelijk door naar de relevante bottelaar, namelijk Coca‑Cola European Partners Nederland.

 

Wettelijke basis voor verwerking: onze rechtmatige belangen betreffende het beantwoorden van uw vragen.

 

• Om u administratieve gegevens toe te sturen, bijvoorbeeld informatie betreffende de website en wijzigingen aan ons/onze voorwaarden, bepalingen en beleid. 

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om u belangrijke informatie te verstrekken met betrekking tot de website, uw transacties en wijzigingen aan onze algemene voorwaarden, ons beleid en/of dit Privacybeleid (belangrijke e-mails).

 

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen om u via e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze websites, onze algemene voorwaarden, ons beleid en dit Privacybeleid.

 

b. Verzenden van marketingcommunicaties

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om u via e-mail directe-marketingcommunicaties te verzenden. Via directe-marketingcommunicaties wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gehouden over actualiteiten, promoties en andere soortgelijke activiteiten, en over producten en services van Coca‑Cola en gelieerde merken.

 

Onze nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden, valt ook onder het kopje marketingcommunicatie. We gebruiken een 'dubbel opt-in'-systeem voor registratie voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we een bevestiging sturen naar het e-mailadres dat u hebt verstrekt, waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbief. Wanneer u niet binnen 48 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch verwijderd. U dient uw e-mailadres en leeftijd te verstrekken alvorens we u onze nieuwsbrief kunnen sturen. Deze informatie wordt alleen daarvoor gebruikt. We gebruiken de informatie over uw leeftijd om te controleren of u 16 jaar of ouder bent (art. 8.1 van de AVG). Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet verzenden als u jonger bent dan 16 jaar. De informatie over uw leeftijd wordt onmiddellijk nadat u zich hebt geregistreerd, verwijderd. We bewaren uw e-mailadres totdat u zich weer afmeldt voor onze nieuwsbrief; dan verwijderen wij uw e-mailadres.

 

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming.

 

U kunt het ontvangen van marketingcommunicaties toestaan of weigeren via het privacydashboard dat toegankelijk is via de website id.coke.com (selecteer hiervoor het relevante selectievakje als u marketingcommunicaties wilt ontvangen en deselecteer het selectievakje indien u dit niet meer wilt ontvangen)

 

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van directe-marketingcommunicaties intrekken door op de link Afmelden te klikken (deze vindt u onderaan elke marketinge-mail).

 

U kunt ons ook laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken door ons een e-mail te sturen, door ons te bellen of door ons een brief te sturen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld in deel VII van dit Privacybeleid.

 

c. Data-analyse om trends af te leiden en om de producten en diensten van Coca‑Cola te verbeteren

 

We verzamelen uw persoonsgegevens in samengevoegde vorm om uw engagement met de website (bv. hoe u onze website gebruikt, wanneer u deze gebruikt, welk apparaat u gebruikt) en onze marketingcommunicaties (bv. of u deze opent of niet, op welke links u klikt) te meten, en om algemene consumptietrends en -patronen van deze analyse af te leiden. Middels deze analyse kunnen wij de gebruikers van de website beter leren kennen en kunnen we onze website aanpassen aan de geïdentificeerde voorkeuren van de gebruikers. Verder kunnen we de Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin beter aanpassen aan de algemene voorkeuren van de gebruiker. 

 

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming

 

U kunt het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van data-analyse om trends uit af te leiden en om onze website en Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin te verbeteren, toestaan of weigeren door uw privacyvoorkeuren in te stellen op het via het Platform toegankelijke privacydashboard id.coke.com. Hiervoor dient u het relevante selectievakje te selecteren als u toestaat dat uw persoonsgegevens door ons op dusdanige wijze worden verwerkt dat wij data-analyses kunnen uitvoeren en wij onze website en Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin kunnen verbeteren. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u het selectievakje te deselecteren. Het selectievakje is standaard niet geselecteerd.  

 

d. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden intrekken via het Platform toegankelijke privacydashboard en het relevante selectievakje te deselecteren. U kunt ons ook laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken door ons een e-mail te sturen, door ons te bellen of door ons een brief te sturen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld in deel VIII van dit Privacybeleid. Zodra u uw toestemming intrekt, verwerken we uw gegevens niet meer voor het betreffende doel.Wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties

 

Via de website bieden we wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere vergelijkbare bijzondere aanbiedingen/promoties aan, waarvoor u zich mogelijk online dient te registreren (met onder andere uw e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord). Doorgaans wordt u door ons om bepaalde persoonsgegevens gevraagd als u zich aanmeldt voor een wedstrijd, prijstrekking, enquête of andere bijzondere aanbieding/promotie om de actie totdat deze eindigt uit te voeren en u hiervan op de hoogte te houden.

 

Wettelijke basis voor verwerking: Het verwerken van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens om u voor bovengenoemde doelen te registreren om mee te doen aan wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties, is gebaseerd op de uitvoering van de relevante actievorwaarden.

 

U dient de actievoorwaarden (inclusief eventuele bepalingen inzake gegevensbescherming) betreffende wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties waaraan u via de website deelneemt zorgvuldig door te lezen, aangezien deze belangrijke informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons en/of sponsors kunnen bevatten. Wanneer deze actievoorwaarden en bepalingen inzake persoonsgegevens niet verenigbaar zijn met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacybeleid, hebben deze andere voorwaarden en bepalingen voorrang.

 

e. Bedrijfsactiviteiten / fusies en overnames

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook om het volgende uit te voeren: reorganisaties, fusies, overnames, samenwerkingsverbanden, overdracht of andere dispositie van een deel of het geheel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (inclusief in verband met faillissements- en vergelijkbare procedures).

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen voor het uitvoeren van onze bedrijfsstrategie.

f. IT-beheer

 

Aan de hand van uw persoonsgegevens diagnosticeren we serverproblemen, beheren we de website en controleren we of deze naar behoren werkt.

 

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen ten behoeve van het beheer van onze IT-systemen en -netwerken om ervoor te zorgen dat de website in technisch opzicht werkt.

We verwerken persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Persoonsgegevens verwijst naar informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in de betekenis van de GDPR.)

 

1. Bezoeken aan de website

 

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u, of u nu een geregistreerde gebruiker van de website bent of niet:

 

• IP-adres

 

• informatie over uw apparaat (bv. schermgrootte)

 

• gebruikers-ID (sociaal) netwerk, indien van toepassing 

 

• locatie

 

• gebruik van de website (d.w.z. hoe u met onze website omgaat)

 

• openbare content die u mogelijk op sociale netwerken hebt geplaatst (bv. foto's, opmerkingen, namen) of content die u op onze sociale netwerken hebt geplaatst (bv. foto’s, opemerkingen, namen).

 

We maken gebruik van uw IP-adres en cookies om persoonsgegevens te verzamelen:

 

• IP-adres: Uw IP-adres (internetprotocoladres) is een uniek nummer dat door uw internetserviceprovider (ISP) automatisch aan uw computer is/wordt toegewezen. Elke keer dat u een bezoek brengt aan de website, wordt uw IP-adres automatisch gelogd en vastgelegd in de logbestanden van onze server, zodat we weten op welke tijd(en) u een bezoek aan de website hebt gebracht en welke individuele pagina('s) u hebt bezocht. De

 

• manier waarop uw IP-adres wordt verwerkt, is uitgelegd in ons cookiebeleid. Dit vindt u hier: https://www.cocacolanederland.nl/ons-bedrijf/cookie-beleid. Tenzij de verwerking van uw IP-adres strikt noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, of om u de services te leveren waar u om hebt gevraagd, kunt u het verwerken van uw IP-adres voor elk afzonderlijke doel in ons Preference Center id.coke.com weigeren of toestaan. Daarom hebben we placeholders toegevoegd, welke u kunt vervangen met de links naar het cookiebeleid en het Preference Center. 

 

• Cookies: De manier waarop uw via cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt, wordt uitgelegd in het cookiebeleid. Dit vindt u hier: https://www.cocacolanederland.nl/ons-bedrijf/cookie-beleid Tenzij de verwerking van uw via cookies verzamelde persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert of om u de services te leveren waar u om hebt gevraagd, kunt u onze cookies voor elk afzonderlijke doel in ons Preference Center via id.coke.com weigeren of toestaan.

 

U wordt doorgaans niet gevraagd om in te loggen of persoonsgegevens te verstrekken alvorens u toegang krijgt tot de website. Mogelijk kan u wel worden gevraagd in te loggen om toegang te krijgen tot bepaalde functies.

 

2. Speciale functies, opties en andere doeleinden

 

Naast de onder punt 1 gespecificeerde gegevens, worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt. Bovenstaande voor de hierna genoemde doeleinden:

 

• primaire persoonsgegevens (voornaam, achternaam, leeftijd)

 

• verzendadres

 

• Gebruik voor marketingcommunicatie (bv. of u deze opent of niet, op welke links u klikt) 

 

• e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord

 

• telefoonnummer

 

• betalingsgegevens (bv. creditcardnummer en vervaldatum creditcard)

 

• voedselvoorkeuren

 

• foto, informatie over belangrijke gebeurtenissen

 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende:

 

a. Reageren op uw verzoeken / administratieve interacties 

 

• Reageren op uw vragen en opmerkingen, en voldoen aan uw verzoeken

 

U kunt via de website contact met ons opnemen. Wanneer u ons via de website een bericht stuurt, gebruiken we uw persoonsgegevens om vragen, opmerkingen en/of klachten zo effectief mogelijk af te handelen. 

 

We sturen verzoeken of vragen doorgaans niet door naar externe partijen, tenzij uw bericht betrekking heeft op productgerelateerde klachten. Dan sturen we deze namelijk door naar de relevante bottelaar, namelijk Coca‑Cola European Partners Nederland.

 

Wettelijke basis voor verwerking: onze rechtmatige belangen betreffende het beantwoorden van uw vragen.

 

• Om u administratieve gegevens toe te sturen, bijvoorbeeld informatie betreffende de website en wijzigingen aan ons/onze voorwaarden, bepalingen en beleid. 

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om u belangrijke informatie te verstrekken met betrekking tot de website, uw transacties en wijzigingen aan onze algemene voorwaarden, ons beleid en/of dit Privacybeleid (belangrijke e-mails).

 

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen om u via e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze websites, onze algemene voorwaarden, ons beleid en dit Privacybeleid.

 

b. Verzenden van marketingcommunicaties

 

We gebruiken uw persoonsgegevens om u via e-mail directe-marketingcommunicaties te verzenden. Via directe-marketingcommunicaties wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gehouden over actualiteiten, promoties en andere soortgelijke activiteiten, en over producten en services van Coca‑Cola en gelieerde merken.

 

Onze nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden, valt ook onder het kopje marketingcommunicatie. We gebruiken een 'dubbel opt-in'-systeem voor registratie voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we een bevestiging sturen naar het e-mailadres dat u hebt verstrekt, waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbief. Wanneer u niet binnen 48 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch verwijderd. U dient uw e-mailadres en leeftijd te verstrekken alvorens we u onze nieuwsbrief kunnen sturen. Deze informatie wordt alleen daarvoor gebruikt. We gebruiken de informatie over uw leeftijd om te controleren of u 16 jaar of ouder bent (art. 8.1 van de AVG). Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet verzenden als u jonger bent dan 16 jaar. De informatie over uw leeftijd wordt onmiddellijk nadat u zich hebt geregistreerd, verwijderd. We bewaren uw e-mailadres totdat u zich weer afmeldt voor onze nieuwsbrief; dan verwijderen wij uw e-mailadres.

 

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming.

 

U kunt het ontvangen van marketingcommunicaties toestaan of weigeren via het privacydashboard dat toegankelijk is via de website id.coke.com (selecteer hiervoor het relevante selectievakje als u marketingcommunicaties wilt ontvangen en deselecteer het selectievakje indien u dit niet meer wilt ontvangen)

 

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van directe-marketingcommunicaties intrekken door op de link Afmelden te klikken (deze vindt u onderaan elke marketinge-mail).

 

U kunt ons ook laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken door ons een e-mail te sturen, door ons te bellen of door ons een brief te sturen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld in deel VII van dit Privacybeleid.

 

c. Data-analyse om trends af te leiden en om de producten en diensten van Coca‑Cola te verbeteren

 

We verzamelen uw persoonsgegevens in samengevoegde vorm om uw engagement met de website (bv. hoe u onze website gebruikt, wanneer u deze gebruikt, welk apparaat u gebruikt) en onze marketingcommunicaties (bv. of u deze opent of niet, op welke links u klikt) te meten, en om algemene consumptietrends en -patronen van deze analyse af te leiden. Middels deze analyse kunnen wij de gebruikers van de website beter leren kennen en kunnen we onze website aanpassen aan de geïdentificeerde voorkeuren van de gebruikers. Verder kunnen we de Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin beter aanpassen aan de algemene voorkeuren van de gebruiker. 

 

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming

 

U kunt het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van data-analyse om trends uit af te leiden en om onze website en Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin te verbeteren, toestaan of weigeren door uw privacyvoorkeuren in te stellen op het via het Platform toegankelijke privacydashboard id.coke.com. Hiervoor dient u het relevante selectievakje te selecteren als u toestaat dat uw persoonsgegevens door ons op dusdanige wijze worden verwerkt dat wij data-analyses kunnen uitvoeren en wij onze website en Coca‑Cola-producten en -services in algemene zin kunnen verbeteren. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u het selectievakje te deselecteren. Het selectievakje is standaard niet geselecteerd.  

 

d. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden intrekken via het Platform toegankelijke privacydashboard en het relevante selectievakje te deselecteren. U kunt ons ook laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken door ons een e-mail te sturen, door ons te bellen of door ons een brief te sturen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld in deel VIII van dit Privacybeleid. Zodra u uw toestemming intrekt, verwerken we uw gegevens niet meer voor het betreffende doel.Wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties

 

Via de website bieden we wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere vergelijkbare bijzondere aanbiedingen/promoties aan, waarvoor u zich mogelijk online dient te registreren (met onder andere uw e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord). Doorgaans wordt u door ons om bepaalde persoonsgegevens gevraagd als u zich aanmeldt voor een wedstrijd, prijstrekking, enquête of andere bijzondere aanbieding/promotie om de actie totdat deze eindigt uit te voeren en u hiervan op de hoogte te houden.

 

Wettelijke basis voor verwerking: Het verwerken van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens om u voor bovengenoemde doelen te registreren om mee te doen aan wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties, is gebaseerd op de uitvoering van de relevante actievorwaarden.

 

U dient de actievoorwaarden (inclusief eventuele bepalingen inzake gegevensbescherming) betreffende wedstrijden, prijstrekkingen, enquêtes en andere bijzondere aanbiedingen/promoties waaraan u via de website deelneemt zorgvuldig door te lezen, aangezien deze belangrijke informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons en/of sponsors kunnen bevatten. Wanneer deze actievoorwaarden en bepalingen inzake persoonsgegevens niet verenigbaar zijn met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacybeleid, hebben deze andere voorwaarden en bepalingen voorrang.

 

e. Bedrijfsactiviteiten / fusies en overnames

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook om het volgende uit te voeren: reorganisaties, fusies, overnames, samenwerkingsverbanden, overdracht of andere dispositie van een deel of het geheel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (inclusief in verband met faillissements- en vergelijkbare procedures).

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen voor het uitvoeren van onze bedrijfsstrategie.

f. IT-beheer

 

Aan de hand van uw persoonsgegevens diagnosticeren we serverproblemen, beheren we de website en controleren we of deze naar behoren werkt.

 

Wettelijke basis voor verwerking: Onze rechtmatige belangen ten behoeve van het beheer van onze IT-systemen en -netwerken om ervoor te zorgen dat de website in technisch opzicht werkt.

III. Met wie delen we UW PERSOONSGEGEVENS?

We delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 

• Amazon Web Services, waarop het platform van de website wordt gehost;

 

• Adobe Experience Manager, waarop het platform wordt gehost dat de vragen afhandelt die via de contactformulieren binnenkomen;

 

• Adobe for Campaign Manager, waarop het platform van de website wordt gehost;

 

• Mulesoft Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MSBI Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MSTR Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MRM McCann, dat (i) het onderhoud verzorgt voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard, (ii) nieuwsbriefabonnementslijsten ondersteunt en beheert, (iii) onze websitedatabases beheert en (iv) data-analyseonderhoud uitvoert;

 

• Google Analytics en Google Doubleclick, waarmee uw engagement met de website wordt bijgehouden (bv. inzicht in uw gebruik van de website, wanneer u deze gebruikt en vanaf welk apparaat), we van algemene consumptietrends en -patronen afleiden en Coca‑Cola-producten en -services kunnen verbeteren.

 

• Qualtrics, dat onze enquêtes uitvoert;

 

• Opinion Lab, dat onze enquêtes uitvoert;

 

• Capgemini, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• Salesforce, dat het platform host waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• Triscal, dat persoonsgegevens opslaat die zijn vervat in vragen die via de contactformulieren binnenkomen;

 

• CCA international, dat ondersteuning biedt voor de Customer Interaction Center-activiteiten;

 

• Findasense, dat ondersteuning biedt voor de Customer Interaction Center-activiteiten;

 

De verwerkingsverantwoordelijke wordt ook beschouwd als 'ontvanger'.

We delen uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 

• Amazon Web Services, waarop het platform van de website wordt gehost;

 

• Adobe Experience Manager, waarop het platform wordt gehost dat de vragen afhandelt die via de contactformulieren binnenkomen;

 

• Adobe for Campaign Manager, waarop het platform van de website wordt gehost;

 

• Mulesoft Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MSBI Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MSTR Support, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• MRM McCann, dat (i) het onderhoud verzorgt voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard, (ii) nieuwsbriefabonnementslijsten ondersteunt en beheert, (iii) onze websitedatabases beheert en (iv) data-analyseonderhoud uitvoert;

 

• Google Analytics en Google Doubleclick, waarmee uw engagement met de website wordt bijgehouden (bv. inzicht in uw gebruik van de website, wanneer u deze gebruikt en vanaf welk apparaat), we van algemene consumptietrends en -patronen afleiden en Coca‑Cola-producten en -services kunnen verbeteren.

 

• Qualtrics, dat onze enquêtes uitvoert;

 

• Opinion Lab, dat onze enquêtes uitvoert;

 

• Capgemini, dat technische ondersteuning en onderhoud verleent voor het platform waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• Salesforce, dat het platform host waarop de antwoorden op vragen die via de contactformulieren binnenkomen, worden bewaard;

 

• Triscal, dat persoonsgegevens opslaat die zijn vervat in vragen die via de contactformulieren binnenkomen;

 

• CCA international, dat ondersteuning biedt voor de Customer Interaction Center-activiteiten;

 

• Findasense, dat ondersteuning biedt voor de Customer Interaction Center-activiteiten;

 

De verwerkingsverantwoordelijke wordt ook beschouwd als 'ontvanger'.

IV. Welke persoonsgegevens worden naar buiten de Europese Economische Ruimte verzonden?

Om de doelen te bereiken die worden beschreven in dit Privacybeleid, geven we uw persoonlijke gegevens door naar de landen die niet zorgen voor een passend beschermingsniveau, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zijn onze gegevensoverdrachten onderworpen aan de volgende waarborgen die in overeenstemming zijn met de AVG, om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd: 

 

Standaard gegevensbeschermingsclausules aangenomen door de Europese Commissie op grond van artikel 46, lid 2 van de AVG (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087 voor toegang tot de EU-besluit van de Commissie betreffende standaardcontractbepalingen voor overdrachten aan verwerkers gevestigd in derde landen); en

 

EU-U.S. Privacy Shield voor overdrachten aan entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL  voor toegang tot de EU-Commissie beslissing met betrekking tot het privacyschild EU-VS).

 

Neem voor alle relevante informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen (inclusief de relevante overdrachtsmechanismen) contact op met onze Privacy Office op dit adres: privacy@coca-cola.com .

Om de doelen te bereiken die worden beschreven in dit Privacybeleid, geven we uw persoonlijke gegevens door naar de landen die niet zorgen voor een passend beschermingsniveau, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zijn onze gegevensoverdrachten onderworpen aan de volgende waarborgen die in overeenstemming zijn met de AVG, om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd: 

 

Standaard gegevensbeschermingsclausules aangenomen door de Europese Commissie op grond van artikel 46, lid 2 van de AVG (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087 voor toegang tot de EU-besluit van de Commissie betreffende standaardcontractbepalingen voor overdrachten aan verwerkers gevestigd in derde landen); en

 

EU-U.S. Privacy Shield voor overdrachten aan entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL  voor toegang tot de EU-Commissie beslissing met betrekking tot het privacyschild EU-VS).

 

Neem voor alle relevante informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen (inclusief de relevante overdrachtsmechanismen) contact op met onze Privacy Office op dit adres: privacy@coca-cola.com .

V. Overige belangrijke zaken betreffende onze naleving van gegevensbescherming

1. Ouders, let op!

 

We nemen onze verantwoordelijkheden jegens kinderen en jongeren onder de zestien (16) betreffende online-privacywetgeving zeer serieus. De website is niet bedoeld voor gebruik door personen die in deze leeftijdsgroep vallen en iedereen onder de 16 jaar oud wordt dan ook verzocht om via de website geen persoonsgegevens te delen. 

 

2. Beveiliging

 

We maken gebruik van een aantal veiligheidsmaatregelen en -tools om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die door ons worden beheerd, beschermd zijn tegen verlies, misbruik en aanpassing. Let op: Geen enkele wijze van overdracht of opslag is volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van alle gegevens die u ons via of in verband met de website verstrekt, niet garanderen. Als u denkt dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bv. als u zich zorgen maakt over de veiligheid van een gebruikersaccount van u bij ons), dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee u te maken hebt door contact met ons op te nemen. Dit doet u via het gedeelte Contact op de website. Let op: Als u per post contact met ons opneemt, kunnen we het probleem door de aard van het medium niet meteen behandelen en reageren we dus ook langzamer.

1. Ouders, let op!

 

We nemen onze verantwoordelijkheden jegens kinderen en jongeren onder de zestien (16) betreffende online-privacywetgeving zeer serieus. De website is niet bedoeld voor gebruik door personen die in deze leeftijdsgroep vallen en iedereen onder de 16 jaar oud wordt dan ook verzocht om via de website geen persoonsgegevens te delen. 

 

2. Beveiliging

 

We maken gebruik van een aantal veiligheidsmaatregelen en -tools om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die door ons worden beheerd, beschermd zijn tegen verlies, misbruik en aanpassing. Let op: Geen enkele wijze van overdracht of opslag is volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van alle gegevens die u ons via of in verband met de website verstrekt, niet garanderen. Als u denkt dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bv. als u zich zorgen maakt over de veiligheid van een gebruikersaccount van u bij ons), dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee u te maken hebt door contact met ons op te nemen. Dit doet u via het gedeelte Contact op de website. Let op: Als u per post contact met ons opneemt, kunnen we het probleem door de aard van het medium niet meteen behandelen en reageren we dus ook langzamer.

VI. Externe websites

De website is gekoppeld aan websites van externe partijen. Wij hebben geen invloed op gekoppelde websites die worden gehost door externe partijen, waaronder websites die toebehoren aan onze dochterondernemingen, en aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor de door deze externe partijen toegepaste gegevensbeschermingspraktijken. Dergelijke links worden slechts voor uw gemak verstrekt en impliceren niet dat de betreffende website van een externe partij door ons wordt gesteund. Wanneer u via een van deze websites van externe partijen betalings- of andere persoonsgegevens verstrekt, wordt de relevante transactie uitgevoerd op de website van de desbetreffende externe partij, en dus niet op die van ons, en worden persoonsgegevens die u verstrekt, verzameld en gecontroleerd overeenkomstig het gegevensprivacybeleid van de betreffende externe partij. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van het beleid en de praktijken betreffende gegevensprivacy van die externe partijen. 

 

De website gebruikt ook softwarecomponenten, zoals plug-ins, van sociale en andere netwerken, zoals Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze plug-ins zijn te herkennen aan een logo of een Like-knop (Facebook). Wanneer u een bezoek brengt aan websites waarop gebruik wordt gemaakt van dergelijke plug-ins, wordt door uw browser automatisch een directe verbinding gemaakt met de servers van deze netwerken, waarbij de content van de plug-ins naar uw browser wordt verzonden en vervolgens in de website wordt geïntegreerd. Hierdoor wordt de informatie, namelijk dat u een bezoek aan onze website hebt gebracht, doorgestuurd aan het relevante netwerk.

 

Als u op de Like-knop klikt, wordt de informatie rechtstreeks verzonden naar Facebook en daar opgeslagen.

 

Het privacybeleid van de verschillende netwerken biedt meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verwerken en gebruik van deze gegevens door deze partijen, over uw rechten en over instellingen waarmee u uw privacy beter kunt beschermen. 

De website is gekoppeld aan websites van externe partijen. Wij hebben geen invloed op gekoppelde websites die worden gehost door externe partijen, waaronder websites die toebehoren aan onze dochterondernemingen, en aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor de door deze externe partijen toegepaste gegevensbeschermingspraktijken. Dergelijke links worden slechts voor uw gemak verstrekt en impliceren niet dat de betreffende website van een externe partij door ons wordt gesteund. Wanneer u via een van deze websites van externe partijen betalings- of andere persoonsgegevens verstrekt, wordt de relevante transactie uitgevoerd op de website van de desbetreffende externe partij, en dus niet op die van ons, en worden persoonsgegevens die u verstrekt, verzameld en gecontroleerd overeenkomstig het gegevensprivacybeleid van de betreffende externe partij. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van het beleid en de praktijken betreffende gegevensprivacy van die externe partijen. 

 

De website gebruikt ook softwarecomponenten, zoals plug-ins, van sociale en andere netwerken, zoals Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze plug-ins zijn te herkennen aan een logo of een Like-knop (Facebook). Wanneer u een bezoek brengt aan websites waarop gebruik wordt gemaakt van dergelijke plug-ins, wordt door uw browser automatisch een directe verbinding gemaakt met de servers van deze netwerken, waarbij de content van de plug-ins naar uw browser wordt verzonden en vervolgens in de website wordt geïntegreerd. Hierdoor wordt de informatie, namelijk dat u een bezoek aan onze website hebt gebracht, doorgestuurd aan het relevante netwerk.

 

Als u op de Like-knop klikt, wordt de informatie rechtstreeks verzonden naar Facebook en daar opgeslagen.

 

Het privacybeleid van de verschillende netwerken biedt meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verwerken en gebruik van deze gegevens door deze partijen, over uw rechten en over instellingen waarmee u uw privacy beter kunt beschermen. 

VII. Wat zijn uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hoe kunt u deze rechten uitoefenen en hoe kunt U contact met ons opnemen?

a. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

U hebt het recht:

 

• een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;

 

• van ons te vragen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken; 

 

• van ons te vragen dat we het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing staken. 

 

Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

 

• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; 

 

• van ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen;

 

• onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

 

• van ons te vragen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

b. Het uitoefenen van uw rechten

 

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

 

• U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolanl@coca-cola.com

 

• U kunt ons telefonisch bereiken op: 0800-262 226 52

 

• U kunt een brief sturen naar het volgende adres :

Coca‑Cola Nederland B.V.

Marten Meesweg 25H, 3068 AV Rotterdam

 

 

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

 

a. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

U hebt het recht:

 

• een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;

 

• van ons te vragen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken; 

 

• van ons te vragen dat we het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing staken. 

 

Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

 

• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; 

 

• van ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen;

 

• onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

 

• van ons te vragen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

b. Het uitoefenen van uw rechten

 

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

 

• U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolanl@coca-cola.com

 

• U kunt ons telefonisch bereiken op: 0800-262 226 52

 

• U kunt een brief sturen naar het volgende adres :

Coca‑Cola Nederland B.V.

Marten Meesweg 25H, 3068 AV Rotterdam

 

 

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

 

VIII. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We beogen uw persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. We verwijderen persoonsgegevens over u in ons beheer als we deze niet meer nodig hebben.

 

We bewaren uw persoonsgegevens voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid gedurende een periode van maximaal 5 jaar, tenzij er sprake is van wettelijke vereisten die ons ertoe verplichten uw persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

 

In ons cookiebeleid wordt uiteengezet hoelang de cookies op uw eindapparatuur actief zijn.

We beogen uw persoonsgegevens correct en up-to-date te houden. We verwijderen persoonsgegevens over u in ons beheer als we deze niet meer nodig hebben.

 

We bewaren uw persoonsgegevens voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid gedurende een periode van maximaal 5 jaar, tenzij er sprake is van wettelijke vereisten die ons ertoe verplichten uw persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

 

In ons cookiebeleid wordt uiteengezet hoelang de cookies op uw eindapparatuur actief zijn.

IX. Wijzigingen aan dit PRIVACYbeleid

Bovenaan deze pagina wordt aangegeven wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien.

 

Alle overwogen wijzigingen aan dit Privacybeleid worden ruimschoots voordat deze actief worden aan u gecommuniceerd.

 

Dit Privacybeleid is de enige geautoriseerde verklaring van Coca‑Cola betreffende de manier waarop het bedrijf via de website persoonsgegevens verzameld en op welke wijze dergelijke persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Door externe partijen of op andere wijze gegenereerde samenvattingen van dit Privacybeleid (bv. in verband met 'Platform for Privacy Preferences' of 'P3P') hebben geen rechtskracht en zijn op geen enkele wijze bindend jegens ons. Ze mogen niet worden gebruikt als een alternatief voor dit Privacybeleid en dienen niet ter vervanging of wijziging.

Bovenaan deze pagina wordt aangegeven wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien.

 

Alle overwogen wijzigingen aan dit Privacybeleid worden ruimschoots voordat deze actief worden aan u gecommuniceerd.

 

Dit Privacybeleid is de enige geautoriseerde verklaring van Coca‑Cola betreffende de manier waarop het bedrijf via de website persoonsgegevens verzameld en op welke wijze dergelijke persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Door externe partijen of op andere wijze gegenereerde samenvattingen van dit Privacybeleid (bv. in verband met 'Platform for Privacy Preferences' of 'P3P') hebben geen rechtskracht en zijn op geen enkele wijze bindend jegens ons. Ze mogen niet worden gebruikt als een alternatief voor dit Privacybeleid en dienen niet ter vervanging of wijziging.

X. Toepasselijke wetgeving

Dit Privacybeleid is onderhevig aan en dient te worden uitgelegd volgens de wetgeving van Nederlands recht en alle andere in de Europese Unie toepasselijke wetgeving.

Dit Privacybeleid is onderhevig aan en dient te worden uitgelegd volgens de wetgeving van Nederlands recht en alle andere in de Europese Unie toepasselijke wetgeving.

Search engine powered by ElasticSuite